درباره ما

بادسان یک اپلیکیشن تاکسی اینترنتی است که در شهرهای ایران، خدمات حمل و نقل مسافر را ارائه می دهد.

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان شمس آبادی ـ ساختمان پوریا ـ طبقه اول ـ واحد 109
تلفن: 1131 - 3131 (031)
کد پستی: 8134776443

دفتر فنی: تهران - خ آزادی - خ حبیب اللهی - خ قاسمی - جنب دانشگاه شریف - پ ۷۹