درباره ما

بادسان یک اپلیکیشن تاکسی اینترنتی است که در شهرهای مخلتلف (در حال حاضر فقط قزوین) خدمات حمل و نقل مسافر را ارائه می دهد. بادسان متشکل از یک شرکت پشتیبان فنی (شرکت بهسا) و نمایندگان اجرایی در هر شهر است.

آدرس دفتر فنی: اصفهان - خیابان شمس آبادی ـ ساختمان پوریا ـ طبقه اول ـ واحد 109

تلفن دفتر فنی: 7011-3235 (031)

کد پستی دفتر فنی: 8134776443